Polityka prywatności

Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,24 4,50
USAUSD 3,96 4,21
GBPGBP 5,02 5,37
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,27 4,47
USAUSD 3,99 4,18
GBPGBP 5,05 5,34
 1. Polityka skierowana jest do użytkowników serwisu. W Polityce zostały opisane zasady gromadzenia oraz wykorzystywania danych użytkowników serwisu, które są gromadzone bezpośrednio od nich lub za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii.
 2. Cele, w których przetwarzane mogą być dane użytkowników serwisu:
 • w celu analizy ruchu sieciowego, zapewnienia bezpieczeństwa w ramach Serwisu oraz dostosowywania treści do potrzeb użytkowników na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (podstawa prawna przetwarzani: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 • w celu udzielania odpowiedzi na zadane pytania, przekazania zamówionej oferty i prowadzenia korespondencji w celu załatwienia sprawy, na podstawie Pani/a zgody i prawnie uzasadnionego interesu administratora, jakim jest realizowanie żądań użytkowników (podstawa prawna przetwarzani: art. 6 ust. 1 lit. a) oraz f) RODO).
 1. Źródła danych: komunikacja elektroniczna (m.in. poczta e-mail, formularze zapytań, landing  pages, zapis na newsletter), zamówienia, zapytania, dostęp do bazy wiedzy.
 2. Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 3 mogą być:
 • osoby upoważnione przez Administratora w obrębie prowadzonej przez niego działalności oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych,
 • podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa,
 1. Zakres przetwarzanych danych ograniczany jest do niezbędnego w zakresie realizacji celów. Serwis umożliwia Pani/Panu kontaktowanie się z Administratorem i przekazanie mu Pani/Pana danych identyfikacyjnych, kontaktowych, a także związanych z treścią wiadomości. Administrator gromadzi dane związane z Pani/Pana aktywnością, jak na przykład czas spędzony na stronie, wyszukiwane frazy, liczba wyświetlonych podstron, data i źródło wizyty.
 2. Zgodę na przetwarzanie danych kontaktowych może Pani/Pan wycofać w dowolnym momencie kontaktując się z Administratorem. Wycofanie zgody może utrudnić lub uniemożliwić kontakt  z Panią/Panem.
 3. Podanie danych przez Panią/Pana w celach związanych z obsługą sprawy jest dobrowolne, ale niezbędne. Ich niepodanie może utrudnić lub uniemożliwić rozpatrzenie sprawy. Podanie danych niezbędnych do analizy statycznej użytkowników Serwisu jest dobrowolne.
 4. Uprawnienia wynikające z RODO w zakresie przetwarzanych danych: ma Pani/Pan prawo:
 • żądać od Administratora wglądu do Pani/a danych, a także otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 • żądać od Administratora sprostowania lub poprawienia danych (art. 16 RODO) - w odniesieniu do żądania sprostowania danych, gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 • żądać od Administratora usunięcia danych (art. 17 RODO);
 • żądać od Administratora ograniczenia przetwarzania (18 RODO) - np. gdy zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe - może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych);
 • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Czas przechowywania danych:
 • Pani/a dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody w zakresie działań marketingowych lub do czasu załatwienia sprawy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń stron związanych z jej realizacją;
 • dane związane z analizą ruchu sieciowego gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz podobnych technologii mogą być przechowywane do momentu wygaśnięcia pliku cookie. Niektóre pliki cookie nigdy nie wygasają, w związku z tym czas przechowywania danych będzie równoważny z czasem niezbędnym administratorowi do zrealizowania celów związanych z gromadzeniem danych, jak zapewnienie bezpieczeństwa i analiza danych historycznych związanych z ruchem na stronie;
 • z realizacją zawartej umowy, w tym zapewnienia możliwości dostępu do bazy wiedzy, do czasu jej zakończenia,
 1. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 2. Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii:
 • serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści;
 • informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone  z innymi danymi użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.;
 • użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony;
 • domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji;
 • korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych.
 1. Administrator danych dokłada wszelkich starań, aby zapewnić maksymalny poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych przez m.in. szyfrowanie połączeń, stosowanie haseł  o wysokim stopniu bezpieczeństwa, szyfrowanie treści, oraz stosowanie innych zabezpieczeń ogólnie przyjętych.
 2. Wszelkie materiały, informacje, dane, a w szczególności układy graficzne i znaki towarowe zamieszczone na stronie www są prawnie chronione na mocy przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Zabronione jest wykorzystywanie, powielanie, publikacja i przekazywanie osobom trzecim powyższych informacji bez uprzedniej, pisemnej zgody
 3. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości  i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności