Lokaty

Kursy walut

  kupno sprzedaż
rozliczenie gotówkowe
EUREUR 4,24 4,50
USAUSD 3,96 4,21
GBPGBP 5,02 5,37
rozliczenie bezgotówkowe
EUREUR 4,27 4,47
USAUSD 3,99 4,18
GBPGBP 5,05 5,34

Najważniejsze informacje:

  • Minimalna kwota lokaty 1000 zł;
  • Brak możliwości wpłat w okresie trwania lokaty;
  • Lokata odnawia się automatycznie;
  • Wszystkie stawki oprocentowania podane w skali roku;
  • Środki pieniężne Klientów objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Wysokość oprocentowania oraz terminy dla poszczególnych lokat określone są w Taryfie opłat i prowizji oraz Tabeli oprocentowania produktów bankowych.

Po upływie terminu umownego możesz dokonać wypłaty kwoty lokaty i należnych odsetek lub pozostawić lokatę na następny okres (lokata odnowi się automatycznie). W przypadku pozostawienia lokaty na następny okres, możesz pobrać odsetki za okres poprzedni bez ryzyka zerwania umowy lokaty. Odsetki nie podjęte są oprocentowane jak lokata i podlegają kapitalizacji w ostatnim dniu następnego okresu.

Rodzaje lokat w PLN:

  • 1 miesiąc
  • 3 miesiące
  • 6 miesięcy
  • 12 miesięcy