Zarząd banku:

Pełniący Obowiązki Prezesa Zarządu – Robert Hajduk
Wiceprezes Zarządu – Zdzisława Orzeł
Wiceprezes Zarządu – Katarzyna Szewczyk

Rada Nadzorcza:

Przewodnicy Rady - Adam Wolak
Zastępca Przewodniczącego Rady - Marian Pajor
Sekretarz Rady - Jan Władysław Pajor
Członek Rady - Ryszard Kuźma
Członek Rady - Mateusz Szabla
Członek Rady - Stanisław Pierzchała
Członek Rady -Tomasz Janas

Zgodnie ze Statutem Bank prowadzi działalność na terenie województwa małopolskiego.

Bank nasz stosuje w przewadze własne parametry oprocentowania ustalane decyzjami Zarządu BS. Oferty produktowe dla klientów podlegają okresowej aktualizacji w związku ze zmianami stóp rynkowych, oraz reakcją konkurencji.

W naszej ofercie depozytów i kredytów, dominuje uniwersalny pakiet dla każdej grupy klientów systematycznie wzbogacany i cieszący się dużym popytem z uwagi na prostotę, przejrzystość oferty, a nade wszystko akceptowalną cenę wśród naszych członków oraz klientów.