kredyty

KREDYT OBROTOWY

 • przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności związanej z produkcją, zaopatrzeniem, sprzedażą, świadczeniem usług, w tym leasingowych oraz procesem rozliczeń pieniężnych, które wynikają z działalności gospodarczej
 • szybka decyzja kredytowa i minimum formalności
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • minimalna kwota kredytu wynosi 1 000 PLN
 • w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, Bank pobiera odsetki tylko za okres korzystania z kredytu od dnia jego uruchomienia do dnia dokonania spłaty

KREDYT INWESTYCYJNY

 • przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych w szczególności na przedsięwzięcia polegające na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości, zakup udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego
 • szybka decyzja kredytowa i minimum formalności
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • może być udzielony maksymalnie na okres do 15 lat
 • możliwa karencja w spłacie maksymalnie do 2 lat
 • w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, Bank pobiera odsetki tylko za okres korzystania z kredytu od dnia jego uruchomienia do dnia dokonania spłaty

KREDYT OBROTOWY NAWOZOWY

 • przeznaczony na finansowanie nakładów ponoszonych na przywrócenie produkcyjności poprzez zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolnej, np.:
 • materiału siewnego i szkółkarskiego;
 • nawozów mineralnych;
 • środków ochrony roślin;
 • paliwa na cele rolnicze;
 • pasz dla zwierząt gospodarskich;
 • materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli;
 • nie jest wymagane udokumentowanie zakupu w/w środków
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • szybka decyzja kredytowa i minimum formalności
 • w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, Bank pobiera odsetki tylko za okres korzystania z kredytu od dnia jego uruchomienia do dnia dokonania spłaty

KREDYT KLĘSKOWY

 • przeznaczony na finansowanie nakładów ponoszonych na przywrócenie produkcyjności produkcji rolnej które uległy szkodom spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, poprzez zakup rzeczowych środków obrotowych do produkcji rolnej, np.:
 • materiału siewnego i szkółkarskiego;
 • nawozów mineralnych;
 • środków ochrony roślin;
 • paliwa na cele rolnicze;
 • pasz dla zwierząt gospodarskich;
 • materiałów opałowych do ogrzewania szklarni i tuneli;
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • szybka decyzja kredytowa i minimum formalności
 • w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, Bank pobiera odsetki tylko za okres korzystania z kredytu od dnia jego uruchomienia do dnia dokonania spłaty

KREDYT POMOSTOWY

 • przeznaczony dla osób prowadzących działalność rolniczą na modernizację i urządzenie gospodarstw rolnych
 • udzielany maksymalnie na okres do 10 lat
 • szybka decyzja kredytowa i minimum formalności
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, Bank pobiera odsetki tylko za okres korzystania z kredytu od dnia jego uruchomienia do dnia dokonania spłaty