kredyty

KREDYT GOTÓWKOWY

 • kredyt przeznaczony jest na sfinansowanie dowolnych potrzeb konsumpcyjnych
 • szybka decyzja kredytowa i minimum formalności
 • maksymalna kwota kredytu 255 000 PLN. Maksymalna kwota kredytu uzależniona od zdolności kredytowej i wiarygodności kredytowej Kredytobiorcy
 • okres kredytowania do 96 miesięcy
 • W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, Bank pobiera odsetki tylko za okres korzystania z kredytu od dnia jego uruchomienia do dnia dokonania spłaty
 • Kredyt w wysokości 5 000,00 zł, spłacany w 60 miesięcznych ratach malejących, oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej w wysokości 9,90%. Całkowity koszt kredytu wynosi 1 453,41 zł, na który składa się prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 200,00 zł oraz suma odsetek w wysokości 1 253,41 zł. Całkowita kwota kredytu wynosi 5 000,00 zł, rzeczywista roczna stopa oprocentowania 12,49%. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 6 453,41 zł, wysokość pierwszej raty do spłaty 142,33 zł

KREDYT GOTÓWKOWY NA ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO

 • przeznaczony jest na zakup samochodów osobowych nowych jak i używanych
 • szybka decyzja kredytowa i minimum formalności
 • maksymalna kwota kredytu 255 000 PLN. Maksymalna kwota kredytu uzależniona od zdolności kredytowej i wiarygodności kredytowej Kredytobiorcy
 • okres kredytowania do 96 miesięcy
 • W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, Bank pobiera odsetki tylko za okres korzystania z kredytu od dnia jego uruchomienia do dnia dokonania spłaty
 • Kredyt w wysokości 15 000,00 zł, spłacany w 96 miesięcznych ratach malejących, oprocentowany wg zmiennej stopy procentowej w wysokości 7,50%. Całkowity koszt kredytu wynosi 5 080,31 zł, na który składa się prowizja za udzielenie kredytu w wysokości 525,00 zł oraz suma odsetek w wysokości 4 555,31 zł. Całkowita kwota kredytu wynosi 15 000,00 zł, rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,93%. Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta wynosi 20 080,31 zł, wysokość pierwszej raty do spłaty 245,38 zł

KREDYT GOTÓWKOWY NA POKRYCIE KOSZTÓW PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO

 • kredyt przeznaczony na sfinansowanie przyłącza wodociągowego do gospodarstwa domowego
 • maksymalna kwota kredytu 2 000 PLN
 • szybka decyzja kredytowa i minimum formalności
 • okres kredytowania do 18 miesięcy
 • W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, Bank pobiera odsetki tylko za okres korzystania z kredytu od dnia jego uruchomienia do dnia dokonania spłaty

KREDYT MIESZKANIOWY

 • Kredyt mieszkaniowy może być przeznaczony na:
  •  zakup działki budowlanej;
  •  zakup lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego;
  •  nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego;
  •  nabycie własnościowego prawa do domu jednorodzinnego (wybudowanego) w spółdzielni mieszkaniowej;
  •  przekształcenie lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności;
  •  wykup mieszkania komunalnego lub zakładowego;
  •  spłatę zadłużenia w innym Banku z tytułu innego kredytu mieszkaniowego, pod warunkiem, iż kredyt udzielony był na cele zgodne z postanowieniami Regulaminu i Instrukcji;
  •  inwestycje mieszkaniowe realizowane przez Kredytobiorcę sposobem gospodarczym:
   •  budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego,
   •  generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów,
  •  zakup działki gruntu z rozpoczętą budową;
  •  budowa, dokończenie budowy, rozbudowa, przebudowa, wykończenie domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego,
  •  generalny remont i modernizacja domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, z wyjątkiem bieżących konserwacji i remontów;
  •  wykończenie mieszkania zakupionego na rynku pierwotnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu mieszkaniowego.
  •  remont mieszkania zakupionego na rynku wtórnym będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu mieszkaniowego;
  •  inwestycje mieszkaniowe realizowane dla Kredytobiorcy przez inwestora zastępczego:
   •  zakup domu, budowę i dokończenie budowy domu (realizowane przez inwestora zastępczego jak również sposobem gospodarczym przez Kredytobiorcę) w tym również lokali niemieszkalnych lub budynków niemieszkalnych funkcjonalnie związanych z realizowaną inwestycją mieszkaniową, o ile powierzchnia niemieszkalna nie będzie większa niż 25% powierzchni całkowitej realizowanej inwestycji;
   •  zakup pomieszczenia przynależnego, miejsca parkingowego lub garażu będącego elementem transakcji finansowanej w ramach kredytu mieszkaniowego
  •  refinansowanie kosztów poniesionych na cele, o których mowa w pkt. 1-6 oraz 8-10, w szczególności: kosztów prowizji agencji nieruchomości, notariusza oraz opłat sądowych, wpłat dokonanych z tytułu umowy przedwstępnej sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeżeli zostały one poniesione na maksymalnie 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o kredyt,
  • zakup kostki brukowej i koszty jej ułożenia,
  • wymianę ogrodzeniai bram wjazdowych,
  •  dowolny cel konsumpcyjny, o ile nie stanowi więcej niż 10% kwoty udzielanego kredytu.
 • Możliwość karencji w spłacie
 • W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, Bank pobiera odsetki tylko za okres korzystania z kredytu od dnia jego uruchomienia do dnia dokonania spłaty

UNIWERSALNY KREDYT HIPOTECZNY

 • kredyt przeznaczony na dowolny cel
 • nie wymaga udokumentowania wykorzystania środków, jednak cel ten musi zostać określony w Umowie kredytu
 • minimalna kwota kredytu 10.000 PLN , maksymalna kwota nie może przekroczyć 70% wartości nieruchomości mieszkalnej stanowiącej zabezpieczenie i własność Kredytobiorcy
 • okres kredytowania do 180 miesięcy
 • możliwa karencja w spłacie do 6 miesięcy
 • W przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, Bank pobiera odsetki tylko za okres korzystania z kredytu od dnia jego uruchomienia do dnia dokonania spłaty

KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM

 • kredyt odnawialny dla posiadaczy rachunku ROR, mających regularne wpływy na konto, którzy chcą mieć szybki dostęp do pieniędzy bez zbędnych formalności.
 • maksymalna wysokość kredytu w ROR uzależniona od średnich miesięcznych wpływów z tytułu osiąganych dochodów
 • przyznawany jest na 12 miesięcy z możliwością przedłużenia Umowy kredytu na następny okres, po podpisaniu nowej Umowy kredytu
 • atrakcyjne oprocentowanie