RACHUNKI

RACHUNEK BIEŻĄCY

 • przeznaczony dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wspólnot mieszkaniowych, pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych
 • otwarcie rachunku - 0 zł
 • opłata za prowadzenie rachunku - 10 zł miesięcznie
 • możliwość realizacji zleceń stałych
 • dostęp do bankowości elektronicznej
 • możliwość korzystania z kredytu odnawialnego

RACHUNEK WALUTOWY

 • Rachunek walutowy to rozwiązanie dla Klientów pracujących za granicą, zarabiających w walucie wymienialnej lub często podróżujących poza granice kraju. Zalety:
 • wysyłanie i otrzymywanie przelewów bez konieczności przewalutowania środków
 • przechowywanie oszczędności w walucie ( EURO )
 • przeprowadzania bezgotówkowej wymiany walut,
 • wpłaty i wypłaty w EURO
 • całodobowy dostęp do rachunku za pośrednictwem internetu
 • otwarcie rachunku - 0 zł
 • opłata za prowadzenie rachunku - 4 zł miesięcznie