• 3 marca 2022

Ograniczenia w płatnościach do / z Rosji i Białorusi

Szanowni Klienci

W związku ze zmieniającymi się dynamicznie sankcjami nakładanymi na Rosję i na Białoruś
informujemy, że nasz bank nie gwarantuje przeprowadzenia transakcji finansowych powiązanych z
ww. krajami. Należy liczyć się z  odrzuceniem płatności przez bank z/do ww. krajów.  
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapowiedziami, sankcje nakładane przez Unię Europejską,
Stany Zjednoczone, inne organizacje międzynarodowe oraz przez poszczególne kraje, w zależności
od rozwoju sytuacji, mogą podlegać dalszym rozszerzeniom.
Przykłady sankcji znajdą Państwo m.in. tutaj: https://www.sanctionsmap.eu/#/main