• 9 grudnia 2021

Komunikat Dotyczący pracy Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej w dniu 24.12.2021r. oraz w dniu 31.12.2021r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2021r. (Wigilia) oraz w dniu 31.12.2021r.
Centrala Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej będzie czynna w godz. od 7:30 do 12:00.
Punk Obsługi klienta w Tęgoborzy czynny od godz. 7:30 do 12:00.

Realizacja poszczególnych zleceń i rozliczeń w tym dniu będzie wyglądać następująco:
24 grudnia 2021r. (piątek)
31grudnia 2021r.
1. Rozliczenia międzybankowe w złotych Elixir, realizowane będą w dwóch sesjach:
• I sesja do godz. 9:00,
• II sesja do godz. 12:00
Wszystkie zlecenia złożone po godz. 12:00 obciążą rachunek w dniu bieżącym, a u
beneficjenta rozliczone zostaną w dniu 27 grudnia 2021r. (poniedziałek). Natomiast zlecenia
z dnia 31.12.2021r. rozliczone zostaną dnia 03.01.2022r.

2. Przekazy zagraniczne lub krajowe w walucie obcej będą realizowane następująco:
• wychodzące – do godz. 12:00, (w trybie pilnym do godz. 11:00),
• przychodzące – do godz. 12:00
Dyspozycje zleceń złożone po tej godzinie rozliczone zostaną w dniu 27 grudnia 2021r.
(poniedziałek). Natomiast zlecenia z dnia 31.12.2021r rozliczone zostaną dnia 03.01.2022r.

3. Rozliczenia międzybankowe – SORBNET:
• zlecenia wychodzące - realizowane będą do godz. 12:00
• zlecenia przychodzące - księgowane będą na rachunkach do godz. 12:00.