Zarząd banku:

Prezes Zarządu - Jerzy Załubski
Członek Zarządu - Agnieszka Golonka
Członek Zarządu - Piotr Micek

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący Rady - Baran Stanisław
Zastępca Przewodniczącego - Jan Pajor
Sekretarz Rady - Jan Władysław Pajor
Członek Rady - Ryszard Kuźma
Członek Rady - Mateusz Szabla
Członek Rady - Stanisław Pierzchała

Zgodnie ze Statutem Bank prowadzi działalność na terenie województwa małopolskiego.

Bank nasz stosuje w przewadze własne parametry oprocentowania ustalane decyzjami Zarządu BS. Oferty produktowe dla klientów podlegają okresowej aktualizacji w związku ze zmianami stóp rynkowych, oraz reakcją konkurencji.

W naszej ofercie depozytów i kredytów, dominuje uniwersalny pakiet dla każdej grupy klientów systematycznie wzbogacany i cieszący się dużym popytem z uwagi na prostotę, przejrzystość oferty, a nade wszystko akceptowalną cenę wśród naszych członków oraz klientów.