Formularz kontaktowy

Wybierz temat:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej z siedzibą w Łososinie Dolnej 285, moich danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu w celu promocji i marketingu produktów i usług Banku zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926). Oświadczam, że zostałem poinformowany o dobrowolności podania przeze mnie danych osobowych, a także o przysługującym mi prawie wglądu i możliwości ich poprawiania.

Kontakt

Adres:
Łososina Dolna 285
33-314 Łososina Dolna

e-mail:
Centrala-Bs.LososinaDolna@bankbps.pl
Kredyty-BS.LososinaDolna@bankbps.pl


Telefon:
18 444 80 24