kredyty

KREDYT OBROTOWY

 • przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności związanej z produkcją, zaopatrzeniem, sprzedażą, świadczeniem usług, w tym leasingowych oraz procesem rozliczeń pieniężnych, które wynikają z działalności gospodarczej
 • szybka decyzja kredytowa i minimum formalności
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • minimalna kwota kredytu wynosi 1 000 PLN
 • w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, Bank pobiera odsetki tylko za okres korzystania z kredytu od dnia jego uruchomienia do dnia dokonania spłaty

KREDYT INWESTYCYJNY

 • przeznaczony jest na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych w szczególności na przedsięwzięcia polegające na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości, zakup udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego
 • szybka decyzja kredytowa i minimum formalności
 • atrakcyjne oprocentowanie
 • może być udzielony maksymalnie na okres do 15 lat
 • możliwa karencja w spłacie maksymalnie do 2 lat
 • w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu, Bank pobiera odsetki tylko za okres korzystania z kredytu od dnia jego uruchomienia do dnia dokonania spłaty

KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM

 • kredyt przeznaczony na pokrycie bieżących zobowiązań Kredytobiorcy wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej
 • szybka decyzja kredytowa i minimum formalności
 • udzielany jest na okres 12 m-cy bez konieczności spłaty zadłużenia występującego w dniu zakończenia umowy pod warunkiem złożenia w Banku wniosku kredytowego i podpisaniu nowej umowy kredytowej