Logując się do bankowości elektronicznej łączysz się z serwerami firmy ASSECO POLAND S.A.

Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej niniejszym zawiadamia, działając zgodnie z art. 111 b Ustawy Prawo bankowe, o przedsiębiorcach lub przedsiębiorcach zagranicznych mających dostęp do tajemnicy bankowej, którym Bank zgodnie z art 6a ust. 1 i 7 Ustawy Prawo bankowe powierzył wykonywanie określonych czynności.

Pełna nazwa podmiotu: ASSECO POLAND S.A.
adres siedziby: 35-322 Rzeszów, ul. Olchowa 14
Regon: 010334578
KRS: 0000033391