• 14 stycznia 2019

Zmiana Taryfy opłat i prowizji bankowych oraz tabeli oprocentowania produktów bankowych

Szanowni Państwo,

informujemy, że 1 kwietnia 2019 roku zmianie ulegnie Taryfa opłat i prowizji bankowych oraz tabela
oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej.

Szczegółowy wykaz zmian znajduje się poniżej:

Tab. 1 RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY -ROR
1) zmiana opłaty za prowadzenie rachunku
Tab. 4 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE I RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT
1) zmiana opłaty za prowadzenie rachunku oszczędnościowego
Tab. 6 KARTY DEBETOWY VISA
1) zmiana opłaty za użytkowanie karty
2) zmiana opłaty za transakcje gotówkowe w innych bankomatach w kraju
Tab. 9 KREDYTY
1) wprowadzenie opłaty przygotowawczej za rozpatrzenie wniosku
Tab. 15 KREDYTY
1) wprowadzenie opłaty przygotowawczej za rozpatrzenie wniosku
2) wprowadzenie opłaty za gotowość finansową
3) wprowadzenie opłaty za monit z powodu niedostarczenia w terminach określonych w umowie dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej
Tab. 19 CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH
1) zmiana opłaty za wpłaty gotówkowe przekazywane za energię elektryczną
2) zmiana opłaty za wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki prowadzone w innych bankach
3) zmiana opłaty za wymianę banknotów powyżej 10 sztuk
Tab. 21 GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE
1) zmiana opłaty za zmianę warunków gwarancji
Tab. 23 OPROCENTOWANIE KLIENCI INDYWIDUALNI

1) zmiana oprocentowania rachunku oszczędnościowego
2) zmiana oprocentowania rachunków a'vista
3) zmian oprocentowania lokat oszczędnościowych 3 i 12 miesięcznych w PLN
Tab. 24 OPROCENTOWANIE KLIENCI INSTYTUCJONALNI
1) zmiana oprocentowania lokat oszczędnościowych 12 miesięcznych