• 3 lipca 2019

Zmiana Taryfy opłat i prowizji

Szanowni Państwo,
informujemy, że dnia 3 lipca 2019 roku zmianie ulegnie Taryfa opłat i prowizji bankowych oraz tabela oprocentowania produktów bankowych w Banku Spółdzielczym w Łososinie Dolnej. Szczegółowy wykaz zmian znajduje się poniżej:

Tab. 18 Czeki w obrocie dewizowym

Wycofanie z oferty
Rozdział II - Produkty dla Klientów instytucjonalnych
Tab. 15 Kredyty

1) pkt 2.7 Wprowadzenie prowizji od kredytu „Szybka inwestycja”;
2) pkt 2.8 Wprowadzenie prowizji od Kredytowej linii hipotecznej;
3) pkt 2.9 Wprowadzenie prowizji od Kredytów z gwarancją BGK;
Tab. 23 Kliencji instytucjonalni

1) pkt 3.4 Wprowadzenie oprocentowania Kredytu "Szybka inwestycja"
2) pkt 3.5 Wprowadzenie oprocentowania Kredytowej linii hipotecznej