• 19 marca 2019

Zebranie Grup Członkowskich

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej zaprasza wszystkich Członków z terenu gminy Łososina Dolna, a także z poza terenu na Zebrania Grup Członkowskich, które odbędą się:
  • 26 marca 2019r. (wtorek) o godz. 15:30 w Szkole Podstawowej w Łososinie Dolnej dla Członków sołectw: Bilsko, Łęki, Łososina Dolna, Michalczowa, Stańkowa, Witowice Dolne, Witowice Górne, Wronowice, Żbikowice oraz członków z poza terenu gminy Łososina Dolna
  • 27 marca 2019r. (środa) o godz. 15:30 w Domu Strażaka w Tęgoborzy dla Członków sołectw: Białawoda, Łyczanka, Rąbkowa, Skrzętla-Rojówka, Świdnik, Tabaszowa, Tęgoborze, Zawadka, Znamirowice.  

Program zebrania przewiduje przedstawienie sprawozdanie z działaności Banku, a także jego sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2018 rok.