• 14 marca 2018

ZEBRANIE GRUP CZŁONKOWSKICH

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej zaprasza wszystkich członków z terenu gminy Łososina Dolna, a także z poza terenu na Zebrania Grup Członkowskich, które odbędą się:
  • 22 marzec 2018r. (czwartek) o godz. 15:30 w Szkole Podstawowej w Łososinie Dolnej dla Członków sołectw: Bilsko, Łęki, Łososina Dolna, Stańkowa, Witowice Dolne, Witowice Górne, Wronowice, Żbikowice oraz członków z poza terenu gminy Łososina Dolna
  • 8 kwiecień 2018r. (niedziela) o godz. 10.15 w budynku Gimnazjum w Tęgoborzy dla Członków sołectw: Białawoda, Łyczanka, Rąbkowa, Rojówka, Skrzętla, Świdnik, Tabaszowa, Tęgoborze, Zawadka, Znamirowice.  

Program zebrania przewiduje sprawozdanie z działalności Banku, jego sytuacji ekonomiczno-finansowej za 2017 rok oraz wybór delegatów na Zebranie Przedstawicieli.