• 9 marca 2017

Stawki WIBOR

Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej informuje, że stawki WIBOR, będące podstawą naliczania oprocentowania kredytów w miesiącu marcu 2017 r. kształtują się następująco:

-WIBOR 1M - 1,66%
-WIBOR 3M - 1,73%
-średni WIBOR 3M w IV kwartale 2016 r. - 1,73%
-średni WIBOR 3M w ostatnim miesiącu IV kwartału 2016 r. - 1,73%
-Stopa referencyjna 1) 1,50%
-Stopa lombardowa 2,50%

Informacja dla osób posiadających kredyty, których oprocentowanie ustalane jest w oparciu o stawkę WIBOR.

1)rentowność 7-dniowych bonów pieniężnych