• 30 kwietnia 2021

Proces umorzeń subwencji udzielonych w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0.

Po 29 kwietnia 2021r. rozpoczyna się proces umarzania subwencji udzielonych
w ramach Tarczy Finansowej PFR 1.0. dla mikro, małych i średnich firm. Proces
umorzeń zostanie zainicjowany indywidualnie dla każdej subwencji, w rocznicę
wpłynięcia środków na rachunek firmy.

Warto pamiętać, że firmy, których działalność jest wykonywana w jednym lub więcej
z 54 kodów PKD, które skorzystały z Tarczy Finansowej PFR 2.0, będa mogły
po spełnieniu warunków formalnych skorzystać z 100 proc. umorzenia subwencji.

Cały proces umorzenia subwencji odbywać się będzie wyłącznie w bankowości
elektronicznej firmy, gdzie przedsiębiorcy będą mogli m.in.:
. zapoznać się z kwotą umorzenia zaproponowaną przez PFR,
. wypełnić, podpisać i wysłać do PFR formularz z wnioskiem o umorzenie,
. pobrać decyzję PFR oraz harmonogram spłat PFR w zakresie nieumorzonej
kwoty subwencji,
. na bieżąco śledzić postęp spłat rat nieumorzonej kwoty subwencji.

Szczegóły na temat umorzeń dostępne są w zaktualizowanym Regulaminie PFR Tarczy
Finansowej PFR 1.0 obowiązującym od 28 kwietnia 2021r.