• 13 stycznia 2020

OFERTA PRACY

Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej poszukuje osoby do pracy na stanowisku:

 

Analityk Bankowy

 

Główne zadania:

 • sporządzanie sprawozdań na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne w tym NBP, BFG, KNF, GUS;
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi w zakresie sporządzania sprawozdawczości obligatoryjnej;
 • sporządzanie wewnętrznych informacji sprawozdawczych z zakresu gospodarki finansowej Banku.

 

Poszukujemy osoby:

 • zaangażowanej w powierzone obowiązki;
 • posiadającej zdolności analityczne i umiejętność pracy z danymi;
 • mającej wysoko rozwinięte umiejętności organizacji pracy własnej oraz pod presją czasu;
 • będącej studentem lub posiadającej wykształcenie wyższe (kierunek: ekonomia, finanse, bankowość);
 • biegłej w obsłudze MS Office (szczególnie MS Excel).

 

Oferujemy:

 • interesującą, pełną wyzwań, samodzielną pracę;
 • stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę na pełen etat;
 • wynagrodzenie dostosowane do wiedzy i doświadczenia;
 • możliwość zdobycia nowych doświadczeń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • Pracowniczy Program Emerytalny.

 

Osoby zainteresowane prosimy o pozostawianie CV w sekretariacie Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej (33-314 Łososina Dolna 285) lub przesłanie na adres bank@bslososinadolna.pl

Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej z siedzibą 33-314 Łososina Dolna 285, jako administrator danych, informuje, iż Państwa dane osobowe zawarte w CV i listach motywacyjnych będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne

Dane pozyskane w procesie rekrutacji będą przetwarzane przez okres 4 miesięcy, o ile nie wyrażą Państwo zgody na dalsze wykorzystywanie danych. Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej nie udostępnia danych osobowych do Państw trzecich. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym.

CV i lity motywacyjne, nie opatrzone klauzulą: Stosownie do art. 6 ust. lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych „RODO”, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Bank Spółdzielczy w Łososinie Dolnej z siedzibą 33-314 Łososina Dolna 285, moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym CV/liście motywacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji”, nie będą rozpatrywane i zostaną usunięte.