• 1 marca 2018

KONKURS

Konkurs plastyczny „SUPERBOHATER OSZCZĘDZANIA” dla uczniów klas 1 – 3 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej.

W ramach programu TalentowiSKO zachęcamy wszystkich uczniów klas 1 – 3 Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej do uczestnictwa w konkursie na pracę wykonaną dowolną techniką, której hasłem jest „SUPERBOHATER OSZCZĘDZANIA”

Konkurs trwa od 01 do 31 marca 2018 r.

Na laureatów czekają ciekawe nagrody!

 

Regulamin konkursu oraz karta zgłoszenia znajdują się poniżej.

Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia