• 15 grudnia 2020

Komunikat Dotyczący pracy Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej w dniu 24.12.2020r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 24 grudnia 2020r. (Wigilia) placówka Banku
Spółdzielczego w Łososinie Dolnej będzie czynna w godz. od 7;30 do12;00. Punk
obsługi klienta w Tęgoborzy nieczynny.

Realizacja poszczególnych zleceń i rozliczeń w tym dniu będzie wyglądać następująco:

24 grudnia 2020r. (czwartek)

1. Rozliczenia międzybankowe w złotych Elixir, realizowane będą w dwóch sesjach:
  • I sesja do godz. 9:00,
  • II sesja do godz. 12:00
Wszystkie zlecenia złożone po godz. 12:00 obciążą rachunek w dniu bieżącym, a u beneficjenta
rozliczone zostaną w dniu 28 grudnia 2020r. (poniedziałek).

2. Przekazy zagraniczne lub krajowe w walucie obcej będą realizowane następująco:
  • wychodzące – do godz. 12:00, (w trybie pilnym do godz. 11:00),
  • przychodzące – do godz. 12:00
Dyspozycje zleceń złożone po tej godzinie rozliczone zostaną w dniu 28 grudnia 2020r. (poniedziałek).
  • 3. Rozliczenia międzybankowe – SORBNET:
  • zlecenia wychodzące - realizowane będą do godz. 12:00
  • zlecenia przychodzące - księgowane będą na rachunkach do godz. 12:00.