• 9 września 2019

Już wkrótce inaczej zalogujesz się na swoje konto - sprawdź, co się zmieni

Szanowni Klienci

14 września 2019 roku wchodzi w życie dyrektywa unijna PSD2, która wprowadza bardzo dużo zmian, mających istotny wpływ na codzienne korzystanie z bankowości internetowej.

Jedną z najważniejszych jest obowiązek stosowania tak zwanego silnego uwierzytelniania, które wymaga włączenia dodatkowych zabezpieczeń przy dostępie do konta internetowego oraz dokonywaniu transakcji płatniczych przez Internet. W związku z powyższym ulegnie zmianie sposób logowania do systemu bankowości elektronicznej dla Użytkowników korzystających obecnie z:

a)       autoryzacji transakcji kodem SMS, w procesie logowania hasłem dodany zostanie drugi element w postaci kodu SMS;

b)      autoryzacji mobilnej mTokenem Asseco MAA, w procesie logowania hasłem dodany zostanie drugi element w postaci potwierdzenia logowania w aplikacji mToken Asseco MAA

c)       kart mikroprocesorowych do podpisywania transakcji, proces logowania hasłem stałym zastąpiony zostanie logowaniem kartą mikroprocesorową zapewniając dwuskładnikowe logowanie (Klient ma kartę; Klient zna PIN do karty

Od dnia 14 września 2019 r. posiadacze Tokena RSA nie będą mieli możliwości zalogowania się, a tym samym dokonywania transakcji przy użyciu konta internetowego. W celu dalszego korzystania z usługi bankowości internetowej, powinni zgłosić się w placówce Banku w celu odebrania nowego identyfikatora.