• 20 marca 2015

Informacja dla Użytkowników CUI

Szanowni Państwo,
w związku ze wzrostem ataków na użytkowników systemów bankowości elektronicznej, zalecamy definiowanie filtrów IP, co uniemożliwia dostęp do rachunku przez Internet z innych niż zdefiniowane adresy lub maski adresów IP.

Możliwość definiowania filtrów IP jest dostępna na poziomie użytkownika/klienta usługi detalicznej korporacyjnej, jak również może ją wykonać pracownik Banku, dla konkretnego Klienta Banku.

Szczegółowa instrukcja dotycząca definiowania filtrów IP, znajduje się w załączniku.

UWAGA:
W przypadku dynamicznie przydzielanego adresu IP, na ogół maska adresu jest niezmienna ( związana z przydzieloną dla dostawcy Internetu pulą adresów IP), co pozwala wykorzystywać funkcjonalność definiowania maski filtru adresu IP i skutecznie blokować dostęp dla "obcych" adresów IP.

Instrukcja definiowania filtrów IP dla użytkowników detalicznych (token)

Instrukcja definiowania filtrów IP dla użytkowników korporacyjnych