• 29 grudnia 2019

Indywidualny Rachunek Podatkowy od 2020 roku

Szanowni Klienci,

informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku Urząd Skarbowy udostępni każdemu podatnikowi Indywidualny Rachunek Podatkowy. Za pomocą tego rachunku będzie można dokonywać wpłat należności z tytułu podatku PIT, CIT, VAT. Numer Indywidualnego Rachunku Podatkowego można wygenerować samodzielnie na stronie https://www.podatki.gov.pl/ lub w dowolnym Urzędzie Skarbowym.

Prosimy o wprowadzenie nowych szablonów dotyczących przelewów podatkowych (PIT, CIT, VAT), w których numer rachunku będzie zgodny z Indywidualnym Rachunkiem Podatkowym lub mikrorachunkiem Urzędu Skarbowego. Szablony ze zdefiniowanymi nieaktualnymi numerami Urzędu Skarbowego nie będą realizowane. Nowe szablony należy wprowadzić po 1 stycznia 2020 roku.

Od 1 stycznia 2020 roku każdy przelew z tytułu PIT, CIT, VAT musi być realizowany na Indywidualny Rachunek Podatkowy lub mikrorachunek Urzędu Skarbowego.

Uwaga: nie zmieniają się numery rachunków do wpłat za PCC, SD, KP, AKCYZA.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.