• 15 maja 2020

Godziny Pracy

Zarząd Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej informuje, iż z dniem 18.05.2020r. nastąpi zmiana godzin pracy placówek Banku.

Godziny pracy poszczególnych placówek prezentują się następująco:

 Centrala Banku - od 7:30-15:00; w poniedziałki do godziny 17:00
 
Punkt Obsługi Klienta - od 7:30-15:00